asuminen, kiinteistöt, bluecoast, ohjelma
Viime perjantaina 20 . tammikuuta kansallinen asunto-ohjelma (NHP) hyväksyttiin parlamentissa ajallisella alalla 2022-2026.   183 miljoonaa euroa yksityisen ja sosiaalisen vuokrauksen tarjoamiseen kohtuullisin kustannuksin ja 167 miljoonaa euroa hätätoimiin.
 
NHP on osa "vakavaa asuntokriisiä" ja "   julkisen asuntopolitiikan välineiden ja toimenpiteiden täydellistä puutetta", joita maa tällä hetkellä tarvitsee ja jotka on luotu vastaamaan vastaamaan ja takaamaan maailmanlaajuinen pääsy asuntoihin. Se on näin ollen "kansallisen asuntopolitiikan käytännöllinen väline, jossa vahvistetaan monivuotisesta näkökulmasta sen tavoitteet, painopisteet, ohjelmat ja toimenpiteet ja korvataan siten kansallinen asuntostrategia (ENH)". 
 
Tätä ohjelmaa olisi tarkistettava viiden vuoden välein tai tarvittaessa jopa vähemmän, ja se kattaa koko kansallisen alueen. Sen täytäntöönpano varmistetaan julkisella rahoituksella käyttäen kansallisia ja EU:n varoja, ja hallituksen tehtävänä on seurata ja toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä erityisesti IHRU :n (Institute of Housing and Urban Rehabilitation) kautta ."
 
Tässä on 22 toimenpidettä, jotka on suunniteltu kansalliselle asunto -ohjelmalle lakiesityksen 46/XV/1 mukaan:
 
       Toimintalinja 1 - Julkisen asuntokannan vahvistaminen ja luokitteleminen pysyväksi vastaukseksi
 • Ohjelma 1. laki - tukiohjelma asuntojen saamiseksi
 • Valtion kiinteistöpörssin luominen asumiseen
 • Julkisen asuntokannan kunnostussuunnitelman toteuttaminen
 • Kiinteistöjen hankintaprosessi
      Toimintalinja 2 – Varmistetaan hätätoimet riskitilanteissa ja sosiaalisissa hätätilanteissa
 • Kansallinen kiireellinen ja väliaikainen asumistuki - BNAUT
 • Gateway-ohjelma
      Toimintalinja 3 – Yksityisen vuokratarjonnan edistäminen kohtuullisin kustannuksin
 • Vuokrauksen tukiohjelma (PAA)
 • Ohjelmisto Porta 65 - Jovem
 • Rehabilitate vuokralle - Kohtuuhintainen asuminen
 • Asuminen valvotuin kustannuksin
      Toimintalinja 4 – Asuntomarkkinoiden vakauden ja luottamuksen vahvistaminen
 • Pitkäaikaisten sopimusten edistäminen
 • Todellinen kestävä asumisoikeus
 • Vuokralaisen suojaus
 • Vuokrasopimuksen tarkastus
 • Tutkimus asuntomarkkinoiden sääntelyn kansainvälisistä malleista
      Toimintalinja 5 – Asuinalueiden tukikelpoisuus ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen
 • Asumisesta elinympäristöön
 • Asumisen liikkuvuusohjelmat
 • IFRRU 2030 – Kaupunkien kunnostamisen ja elvyttämisen rahoitusväline
 • Asuntopolitiikan välineiden säännöllisen toiminnan seuranta kuntien kanssa
      Toimintalinja 6 – Asumisratkaisujen kestävyyden ja innovatiivisuuden edistäminen
 • Osuustoiminnallisen ja yhteisöllisen asumisen uusien mallien edistäminen
 • Innovaatio ja kestävä kehitys – Julkisen asuntotuotannon pilottihanke
 • Rakennusteknisten standardien kodifiointi